Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do licytacji elektronicznej jednostek basenowych w Pływalni Chełm w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13, na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025.

Minimalna stawka za jednostkę, na nieckach małych wynosi 216,00 zł netto.

Wadium wynosi: 6.000,00 zł.  

Rozpoczęcie licytacji:

  1. pierwszej jednostki na niecce małej Nr 1 odbędzie się dnia 29 sierpnia 2023 r. o godz. 8:00, zakończenie licytacji pierwszej jednostki odbędzie się dnia 4 września 2023 o godz. 8:00, a każde rozpoczęcie oraz zakończenie kolejnych jednostek odbywać się będzie co 10 minut;
  2. pierwszej jednostki na niecce małej Nr 2 odbędzie się dnia 29 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00, zakończenie licytacji pierwszej jednostki odbędzie się dnia 4 września 2023 o godz. 9:00.

Na stronie licytacjebip.sportgdansk.pl będą widoczne dokładne godziny i minuty trwania licytacji jednostek.

Warunki licytacji jednostek basenowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicy ogłoszeń GOS oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień udziela się w siedzibie Wynajmującego:

  1. w sprawach dotyczących warunków umowy w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51,
  2. w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu wyjaśnień udziela Dział IT e-mail: licytacjebip@sportgdansk.pl.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 406KB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie