Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza nieruchomość gruntową z zabudowaniami położoną na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego w Gdańsku przy ul. Zawodników 1 do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz nieruchomości wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zamieszczony na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Projekt umowy oraz dodatkowe informacje w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Dokumentacja do pobrania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie