Informacja o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem zlokalizowaną w rejonie Falochronu Zachodniego na działalność gastronomiczną, na okres sezonów letnich 2018, 2019 i 2020

Informacja o zmianie Załącznika Nr 3 „Projekt umowy dzierżawy” do Warunków dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 414 m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 42 m2, zlokalizowanej w rejonie Falochronu Zachodniego w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres trzech sezonów letnich 2018, 2019 i 2020 roku.

W załączniku Nr 3 do Warunków – „Projekt umowy dzierżawy”:

I. Usuwa się w paragrafie 3.1 pkt 1b – 7 podatku od Nieruchomości – na zasadach określonych w § 7 niniejszej Umowy.
II. Usuwa się w paragrafie 3.1 ust. 8
III. Usuwa się paragraf 7 Podatek od Nieruchomości.
III. Załącza się tekst jednolity Umowy.


Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza nieruchomość gruntową o powierzchni 414 m2 zabudowaną budynkiem o powierzchni 42 m2 zlokalizowaną w rejonie Falochronu Zachodniego na części działki nr 74/4 oraz 74/5 obręb 46 w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres trzech sezonów letnich 2018, 2019 i 2020 roku.

Minimalne stawki czynszu za 1 m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

  • 9,24 zł za 1 m2/mc (netto) – za nieruchomość gruntową zabudowaną przeznaczoną na działalność gastronomiczną;
  • 1,84 zł za 1 m2/mc (netto) – za nieruchomość gruntową niezabudowaną.

Wadium w wysokości:
5.406 zł – należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 15.00.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowej – wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

dokumenty do pobrania