III Konkurs Ofert na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2019/2020 od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem wolne godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2019/2020 od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku i ogłasza III Konkurs Ofert.

Podmiotami upoważnionymi do korzystania w ramach godzin publicznych i dopuszczonymi do udziału w Konkursie Ofert są:

  1. Gdańskie szkoły i placówki oświatowe (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) na zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
  2. Uczniowskie kluby, kluby sportowe, i organizacje pozarządowe w zakresie podejmowanych przez w/w podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży do juniora włącznie;
  3. Kluby sportowe, organizacje pozarządowe, oraz pozostali w tym m.in. uczelnie wyższe i podmioty gospodarcze, organizujące zajęcia dla dorosłych.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS w Gdańsku przy ul. Traugutta 29 do dnia 22 października 2019 r. do godz. 10.00.

Warunki najmu godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku wraz z załącznikami umieszczone są na tablicy ogłoszeń GOS, oraz na stronie internetowej  www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.