Dzierżawa terenów plaż położonych w granicach administracyjnych Gdańska na okres sezonu letniego 2017 roku, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego, sporty wodne, wypożyczalnie leżaków

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza nieruchomości gruntowe – tereny plaży położone w granicach administracyjnych Gdańska do wydzierżawienia na okres sezonu letniego 2017 roku, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego, sporty wodne, wypożyczalnie leżaków.

Minimalne stawki czynszu za 1 m2  gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

  • 100,00 zł/ m²/ miesiąc – na działalność handlową z wypożyczalnią leżaków
  • 20,00 zł/ m²/ miesiąc – na działalność  sportowo-rekreacyjną, sporty wodne, wypożyczalnie leżaków

Wadium w wysokości:

  • 6.000 zł – na działalność sportowo-rekreacyjną – pkt. Nr 73 i 50
  • 6.000 zł – na działalność sportowo-rekreacyjna z wypożyczalnią leżaków – pkt. Nr 58
  • 1.000 zł – na działalność sporty wodne – pkt. Nr 26
  • 30.000 zł – na działalność handlową z wypożyczalnią leżaków – pkt. Nr 11 i 7

należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS do dnia 4 maja 2017 r. do godz. 15.00.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub  517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumentacja do pobrania

Mapy punktów