Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia powierzchnię 9 m2 dachu Budynku Służb Ratowniczych Kąpieliska Morskiego Gdańsk Stogi przy ul. Wydmy 1 na umieszczenie anteny telefonii komórkowej na okres do 3 lat.

Minimalna stawka czynszu (netto) za 1 m2/mc dachu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi – 154,51 zł.

Wadium w wysokości: 4.172,- zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na dzierżawę dachu.”

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 18 maja  2020 r. do godz. 10.00.

Warunki dzierżawy dachu wraz z załącznikami wywieszone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela Dział Najmu i Dzierżawy pod numerem tel.  517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie