Dzierżawa nieruchomości gruntowych do prowadzenia działalności gospodarczej – nauka jazdy położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku na okres do trzech lat.

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

            tel. 58 524-18-51       

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową do prowadzenia działalności gospodarczej – nauka jazdy położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku na okres do trzech lat.

Minimalna stawka czynszu (netto) za 1 m2/m-c gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi – 1,49 zł za 1m2/rok netto

Wadium w wysokości: 3 648,12 zł – należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS do dnia 24 sierpnia 2017r. do godz. 1500.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami wywieszone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Dokumenty do pobrania

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.