Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

 

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową położoną na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zielonogórskiej 4, 80-812 Gdańsk o powierzchni 3696 m² na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz nieruchomości wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zamieszczony na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Projekt umowy oraz dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu.


Dokumenty do pobrania – 193KB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie