Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową o powierzchni 2224 m2,  położoną na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w  Gdańsku, przeznaczonej na parking samochodowy, na okres do 3 lat.

Minimalna stawka czynszu za 1m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:

3,41 zł za 1 m2/ miesiąc (netto)  –  za nieruchomość gruntową niezabudowaną, przeznaczoną na parking samochodowy.

Wadium w wysokości 22.751,52 zł, należy wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty w tytule przelewu podając „Wadium na dzierżawę nieruchomości przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu w sekretariacie do dnia 19 października 2022r. do godz. 10:00

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami umieszczony są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo odwołania Warunków dzierżawy bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 836 KB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie