Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 140 m2 w tym 40 m2 powierzchni zabudowanej oraz 100 m2 powierzchni niezabudowanej położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na działalność magazynowo-biurową, na okres do 3 lat.

Minimalne stawki czynszu za m2/m-c   bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

2,87 zł za m2/mc (netto) – powierzchni zabudowanej,

– 1,43 zł za m2/mc (netto) – powierzchni niezabudowanej.

Wadium w wysokości: 1000,00 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, w tytule przelewu podając „Wadium na dzierżawę nieruchomości przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 17  listopada 2023 r. do godz. 10:00.

Warunki dzierżawy części nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo odwołania Warunków dzierżawy bez wskazania przyczyny.


Dokumentacja do pobrania (.zip 884 KB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie