Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, na działalność usługową w postaci kortów ziemnych, działka nr 584/3, obręb 12, o pow. 2796 m2 położonej przy ul. Abrahama 38 w Gdańsku, na okres do 3 lat.

Minimalne stawki czynszu za 1 m2/mc netto wynoszą:

za nieruchomość niezabudowaną – 2,28 zł netto

za nieruchomość zabudowaną – 4,79 zł netto

Wadium w wysokości: 19.289,00 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 2796 m2 przy ul. Abrahama 38 w Gdańsku”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 16 sierpnia 2022r. do godz. 10:00.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowej w postaci kortów ziemnych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo odwołania Warunków dzierżawy bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 4,24 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie