Dzierżawa miejsca pod ustawienie lunet obserwacyjnych na główce mola w Gdańsku Brzeźnie na okres 3 lat

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia dwa miejsca pod ustawienie lunet obserwacyjnych na główce Mola w Gdańsku Brzeźnie, działka 1/12, obręb 22, na okres trzech lat.

Minimalna stawka czynszu dzierżawy miejsca za 1 m2/m-c bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:

  • 25,00 zł w okresie od dnia 16 maja do dnia15 września
  • 12,50 zł w okresie od dnia 15 stycznia do dnia15 maja oraz od dnia 16 września do dnia 14 stycznia

Wadium w wysokości: 500 zł na każdy punkt należy wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdański Ośrodek Sportu do dnia 29 grudnia 2016 r. do godz. 15.00.

Warunki dzierżawy miejsc wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Gdański Ośrodek Sportu i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej Gdański Ośrodek Sportu www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 507 660 894, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumentacja do pobrania