Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

 

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia miejsce pod ustawienie dwóch lunet widokowych na główce Mola w Gdańsku Brzeźnie, działka 1/12, obręb 22, na okres do 3 lat.

Minimalna stawka czynszu dzierżawy miejsca za 1 m2/dzień bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 16,54 zł

Wadium w wysokości: 1.488,60 zł należy wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na ustawienie dwóch lunet przy Molo w Gdańsku Brzeźnie”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 7 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00.
Warunki dzierżawy miejsc wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Dokumenty do pobrania – 1,35 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie