Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia miejsce o powierzchni 3,5 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych przy Budynku Służb Ratowniczych Kąpieliska Morskiego Gdańsk Brzeźno ul. Jantarowa 1 w Gdańsku, na okres do 3 lat.

Minimalna stawka dzienna czynszu netto za 1 m2 bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 16,54 zł.

Wadium w wysokości: 5.210,10 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 28 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.
Szczegółowe warunki dzierżawy miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków Dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania Warunków dzierżawy wraz z załącznikami bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 3,16 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie