Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

 

informuje, że przeznacza części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, położonych w Gdańsku przy wejściach na plażę Nr 75, 78, na działalność obsługi toalet publicznych,
na okres do 2 lat.

Minimalna stawka czynszu za 1 m2/mc gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:

Wejście na plażę Nr 75, Nr 78
– 6,60 zł za 1 m2/mc netto.

Wadium w wysokości 1.000 zł na każdy numer wejścia na plażę, należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty: „Nieruchomość przy wejściu na plażę Nr …”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku do dnia 9 maja 2023 r. do godz. 10:00.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo zmiany Warunków (w tym Załączników) lub odwołania postępowania na dzierżawę Nieruchomości bez wskazywania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 3,81 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie