Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51 

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej w postaci kortów ziemnych, działka nr 6/2, obręb 716, o pow. 3123 m2 położonej na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zielonogórskiej 4  w Gdańsku stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na działalność sportowo-rekreacyjną, na okres 3 lat.

Minimalna stawka czynszu za 1 m2/rok  gruntu na działalność sportowo-rekreacyjną bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 0,34 netto.

Wadium w wysokości: 500,- zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 3123 m2 przy ul. Zielonogórskiej 4 w Gdańsku”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 04 listopada 2019 r. do godz. 1000.

Warunki dzierżawy części nieruchomości gruntowej w postaci kortów ziemnych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie