Dzierżawa części nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Traugutta 29, o powierzchni 102 m2 w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat z przeznaczeniem na umieszczenie stacji bazowej telefonii komórkowej

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza część nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Traugutta 29, o powierzchni 102 m2 do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy, na okres do trzech lat z przeznaczeniem na umieszczenie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Wykaz nieruchomości wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zamieszczony na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących wzoru umowy dzierżawy udziela Dział Najmu i Dzierżawy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumentacja do pobrania