Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu plaży wraz z zabudową w Gdańsku na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

Informuje o zmianach do przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z zabudową 
w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państw, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat.

W 2018 roku dopuszcza możliwość wejścia na dzierżawiony teren plaży przed terminem rozpoczęcia działalności w celu zagospodarowania nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności na Stadionie Letnim Gdańsk. Jednocześnie istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia działalności w 2018 roku po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego.


Informacja o zmianie terminu dzierżawy w 2018 roku wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w Gdańsku wraz z zabudową, na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat. Działalność prowadzona będzie od dnia 15 czerwca do dnia 14 września 2018 a w kolejnych latach zostaje bez zmian od dnia 15 maja do dnia 15 września.

Data aktualizacji: 26.03.2018


Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z zabudową w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat.

Termin i miejsce przetargu: 13 kwietnia 2018 r., godz. 10.00, Gdańsk ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Oferty przyjmujemy w Gdańsku w siedzibie GOS do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00.

Wywoławcze stawki czynszu za 1 m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:
– 24,20 zł/m2/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości zabudowanej,
– 12,12 zł/m²/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości niezabudowanej,
– 0,03 zł/m2/mc – na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk.

Wadium warunkujące udział w przetargu, w wysokości 75.586 zł, należy wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 w terminie 3 dni przed wyznaczoną datą przetargu.

Regulamin drugiego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

dokumentacja do pobrania