Załadunek i transport kontenerowej zabudowy stadionu letniego oraz jej rozładunek i montaż na plaży w Gdańsku Brzeźnie.

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b7e03d40-dcb5-42ad-b613-4757e6ef53c5

*AKTUALIZACJA: 06.04.2021r.
Pismo nr 5 – informacja o unieważnieniu postępowania (.pdf  638 kB)
*AKTUALIZACJA: 01.04.2021r.
Pismo nr 2 – informacja z otwarcia ofert (.pdf 578 kb)
*AKTUALIZACJA: 31.03.2021r.
Pismo nr 1 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (.pdf 628 kB)
*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 972 kB)
2. Wzór Umowy (.pdf 393 kb)
3. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (.pdf 788 kB)
4. Dokumentacja Techniczna (.zip 5.656 kB)
5. Załączniki do SWZ (zip. 533 kB)
6. Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 110 kB)

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie