Zabezpieczenie medyczne imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu w 2022 roku

Link do strony na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/123d4068-9763-49ba-bd2b-ed209081007c


*AKTUALIZACJA: 08.02.2022r.
Pismo nr 3 – informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 08.02.2022 roku (.pdf 431 kB)
*AKTUALIZACJA: 07.02.2022r.
Pismo nr 2 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (.pdf 309 kB)
*AKTUALIZACJA: 02.02.2022r.
1. Pismo nr 1 – zmiana treści SWZ,  w tym między innymi zmiana terminu składania ofert na dzień 08.02.2022 roku do godz. 12:00:00 (.pdf 463 kB)
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 54 kB)
aktualne wersje Formularza Ofertowego:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez (.docx 173 kB)
część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez (.docx 170 kB)
część nr 3 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich (.docx 175 kB)

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (.pdf  1,0 MB)
2. Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (. pdf 123 kB)
dokumentacja dla poszczególnych części zamówienia
część nr 1 – małe imprezy (.zip 1,3 MB)
część nr 2 – duże imprezy (.zip 1,3 MB)
część nr 3 – kąpieliska morskie (837 kB)

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie