Wykonanie robót remontowych na nabrzeżach rzeki Motławy

Termin składania ofert do dnia 14.05.2019 r. godz. 10:00

*DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf 591 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf 457 KB)
Wzór umowy wraz z załącznikami (.pdf 390 KB)
Załączniki w wersji edytowalnej (.zip 308 KB)
Dokumentacja Część 1 – Targ Rybny (.zip  3226 KB)
Dokumentacja Część 2 – TAMKA (.zip 5201 KB)
Dokumentacja Część 3 – Sienna Grobla (.zip 5822 KB)
Dokumentacja Część 4 – Szafarnia (.zip 1633 KB)