Wykonanie: okresowych przeglądów technicznych, serwisów i konserwacji: central wentylacyjnych w Gdańskim Ośrodku Sportu, w latach 2022-2023

Link do strony na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c1a34a7c-dceb-4207-b48d-7bb04f5aea65

*AKTUALIZACJA : 19.05.2022
Pismo nr 2 – informacja z otwarcia ofert (.pdf 342 kB)
*AKTUALIZACJA: 18.05.2022
Pismo nr 1 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf 309 kB)
DOKUMENTY DO POBRANIA
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 1,059 MB)
2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf  133 kB)
dokumenty dla poszczególnych części zamówienia:
część nr 1 – pływalnia kryta przy ulicy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku (.zip 1,589 MB)
część nr 2 – pływalnia kryta przy ulicy Stryjewskiego 28 w Gdańsku (.zip 1,582 MB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie