Wykonanie: okresowych przeglądów technicznych, serwisów i konserwacji, central wentylacyjnych w 2023 roku
na pływalni krytej w Gdańsku przy ulicy Smoleńskiej 6/8.

*AKTUALIZACJA: 13.10.2022r.
Pismo nr 5 – wybór oferty najkorzystniejszej (.pdf kB)
*AKTUALIZACJA: 10.10.2022t.
Pismo nr 1 – informacja z otwarcia ofert w dniu 10.10.2022r. (.pdf 335 kB)
*AKTUALIZACJA: 06.10.2022r.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 41.800,00 złotych.
*AKTUALIZACJA: 04.10.2022r.
Skany tabliczek znamionowych central (.pdf 5,815 MB)
DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf   1,024 MB)
2. Wzór Umowy (.pdf 654 kB)
3. Załączniki do SWZ (.zip 682 kB)
4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 117 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie