Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu podczas imprezy 59. Bieg Westerplatte organizowanej przez Gdański Ośrodek Sportu.

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a352e775-d90f-4d1f-b487-c394aa1e82e3

*AKTUALIZACJA: 09.08.2021 r.
Pismo nr 2 – informacja z otwarcia ofert w dniu 09.08.2021 r. (pdf 297 kB)
*AKTUALIZACJA: 09.08.2021r.
Pismo nr 1 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf 278 kB)
*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (.pdf  904 kB)
2. Wzór Umowy (.pdf 358 kB)
3. Formularz Oferty (.doc 97 kB)
4. Opis Przedmiotu Zamówienia (.pdf 201 kB)
5. Projekt tymczasowej organizacji ruchu (.zip 15,646 MB)
6. Tablice informacyjne (.zip 340 kB)
7. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 94 kB)

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie