*AKTUALIZACJA 13.03.2019 r.
Informacja z publicznego otwarcia ofert (.pdf 335 KB)

Termin składania ofert do 13.03.2019 r. godz. 10:00

*DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf 553 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf 415 KB)
Wzór umowy wraz z załącznikami (.zip 542 KB)
Załączniki w wersji edytowalnej (.zip 112 KB)

Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia dla poszczególnych części:
Część 1 – 5. Gdańsk Maraton (.zip 135 MB)
Część 2 – Triathlon Gdańsk (.zip 44 MB)
Część 3 – 57. Bieg Westerplatte  (.zip 15 MB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie