Usługa transmisji live i wideofilmowania imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu wraz z montażem filmu z pozyskanych materiałów

*AKTUALIZACJA 26.03.2019 r.
Informacja z publicznego otwarcia ofert (.pdf 338KB)


Termin składania ofert do dnia 26.03.2019 r. godz. 10:00

*DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf 589 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf 422 KB)
Wzór umowy wraz z załącznikami (.zip 2306 KB)
Załączniki w wersji edytowalnej (.zip 219 KB)