Świadczenie usługi wynajmu barierek lekkich, płotów wygrodzeniowych oraz barierek skośnych wraz z ich rozstawieniem i złożeniem na potrzeby zabezpieczenia tras imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w roku 2019

*AKTUALIZACJA 08.03.2019 r.
Informacja z publicznego otwarcia ofert z dnia 08.03.2019 r. (.pdf 710 KB)

Termin składania ofert 08.03.2019 r. godz. 10:00

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf 542 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf 422 KB)
Wzor umowy wraz z załącznikami (.zip516 KB)
Załączniki w wersji edytowalnej (.zip 138 KB)