Remont balustrad i nawierzchni pomostów mola w Gdańsku Brzeźnie

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa8bda84-035d-4cb0-856a-87569e440f97

*AKTUALIZACJA:06.07.2021r.
Pismo nr 2 – informacja z otwarcia ofert w dniu 06.07.2021 r. (pdf 286 kB)
*AKTUALIZACJA: 06.07.2021r.

Pismo nr 1 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (.pdf 291 kB )

*DOKUMENTZ DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf 1,008 MB)
2. Wzór Umowy (.pdf 497 kB)
3. Załączniki do SWZ (.zip 532 kB)
4. Dokumentacja Techniczna (.zip 2,998 MB)
5. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 115 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie