Kompleksowa obsługa infrastruktury Stadionu Letniego GOS w latach 2021-2023.

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/66e22b32-eb82-404b-a204-058d528b8656

*AKTUALIZACJA: 30.08.201r.
Pismo nr 4 – sprostowanie omyłki pisarskiej w informacji z otwarcia ofert w dniu 30.08.2021r. (.pdf 280kB)
*AKTUALIZACJA: 30.08.2021r.
Pismo nr 2 – informacja z otwarcia ofert w dniu 30.08.2021 roku (.pdf 331 kB)
*AKTUALIZACJA: 30.08.2021r.
Pismo nr 1 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf  280 kB)
*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 991 kB)
2. Wzór Umowy (.pdf 482 kB)
3. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (.pdf 575 kB)
4. Dokumentacja Techniczna (.zip 5,655 Mb)
5. Pozostałe załączniki do SWZ (.zip 3,619 kB)
6. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 117 kB)

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie