Dostawa i montaż mobilnego boiska do piłki nożnej na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu

*AKTUALIZACJA: 10.06.2022r.
Pismo nr 3 – informacja z otwarcia ofert w dniu 10.06.2022r. (.pdf 323 kB)
*AKTUALIZACJA: 09.06.2022r.
Pismo nr 2 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierzy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf 272 kB)
*AKTUALIZACJA: 02.06.2022r.
1. Pismo nr 1 – zmiana treści SWZ w tym terminów składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą (.pdf 438 kB)
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 41 kB)
3. Aktualna wersja Formularza Oferty (.doc 168 kB)
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, odpowiednio:
1) termin składania ofert na: 10.06.2022 roku do godz. 12:00:00.
2) termin otwarcia ofert na: 10.06.2022 roku o godz. 12:15:00.
3) termin związania ofertą na: 09.07.2022 roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 1.059 kB)
2. Wzór Umowy (.pdf 596 kB)
3. Formularze załączników do SWZ (.zip 467 kB)
4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 113 kB)

 

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie