Demontaż istniejącego oświetlenia oraz dostawa i montaż oświetlenia wielofunkcyjnego, Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku.

*AKTUALIZACJA: 27.06.2022r.
Pismo nr 5 – informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 27.06.2022r. (.pdf 310 kB)
*AKTUALIZACJA: 23.06.2022r.
Pismo nr 3 – kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf 304 kB)
*AKTUALIZACJA: 22.06.2022r.
Pismo nr 2 – pytania i odpowiedzi do treści SWZ (.pdf 346 kB)
*AKTUALIZACJA: 20.06.2022r.
Pismo nr 1 – pytania i odpowiedzi do treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert (.pdf  941 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (pdf 40 kB)
Aktualna wersja Formularza Oferty (.doc 171 kB)
Zamawiający zmienia
termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, odpowiednio:
1) termin składania ofert na: 27.06.2022 roku do godz. 12:00:00.
2) termin otwarcia ofert na: 27.06.2022 roku o godz. 12:15:00.
3) termin związania ofertą na: 26.07.2022 roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 1,090 MB)
2. Załączniki do SWZ (.zip M1,168 MB)
3. Dokumentacja Techniczna (.zip 10,778 MB)
4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 118 kB)

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie