ZP2/61/2019 Roboty budowlane polegajace na odtworzeniu nawierzchni po awarii wodociągowej oraz remont ścieku odwodnienia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku

Termin składania ofert 12.08.2019r. godz. 09:30

02.08.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty (261KB)

02.08.2019r. Załączniki do Zaproszenia (.zip4,38MB)