ZP2/58/VI/2018 Usługa polegajaca na odkurzeniu, odpyleniu i rozłożeniu granulatu EPDM 0,5/2,5mm na boiskach sztucznych Gdańskiego Ośrodka Sportu

AKTUALIZACJA: 03.07.2018
Z powodu problemów technicznych nie było możliwe przesłynie ofert na adres e-mailowy wskazany w zaproszeniu.
Dlatego też Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.07.2018 roku do godz. 09:30

Termin składania ofert 03.07.2018rr. godz.: 09:30

6.06.2018r. Zaproszenie do składania ofert

26.06.2018r. Załączniki do Zaproszenia