ZP2/39/2020 Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz wentylatorów dachowych w obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2020-2022