ZP2/32/2020 Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacyjnych instalacji sygnalizacyjnej p.poż w obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2020 – 2022