ZP2.272.12.2021 Wynajem sprzętu oraz usługi logistyczne na terenie miasta Gdańska podczas imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w roku 2021