ZP2/16/2020 Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu stoisk oraz zapewnieniu masaży dla uczestników impres: 6.Gdańsk Maraton oraz Thriatlon Gdańsk 2020