Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż tablic informacyjnych na potrzeby 3. Gdańsk Maratonu

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

  • Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż tablic informacyjnych na potrzeby 3. Gdańsk Maratonu organizowanego przez Gdański Ośrodek Sportu

Wygrała firma:

  • WPT sp. z o.o.
    80-531 Gdańsk, ul. Sucha 31

Cena ofert – 95.940,00 zł brutto.

Jest to najkorzystniejsza oferta przy obranym kryterium.

Gdański Ośrodek Sportu dziękuje za złożenie oferty i zaprasza do następnych przetargów organizowanych przez GOS.