Gdański Ośrodek Sportu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego naWprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby TRIATHLON Gdańsk organizowanego przez GOS

Wygrała firma: WPT Sp. z o.o. z siedzibą 80-531 Gdańsk ul Sucha 31

Cena ofert – 55.534,50 zł brutto

Jest to najkorzystniejsza oferta przy obranym kryterium

Gdański Ośrodek Sportu dziękuje za złożenie oferty i zaprasza do następnych przetargów organizowanych przez GOS

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie