Opracowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz planu zabezpieczenia na potrzeby 55. Biegu Westerplatte

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego naOpracowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz planu zabezpieczenia na potrzeby 55. Biegu Westerplatte” zostało zamknięte bez wyboru Wykonawcy ( brak ofert )