Gdański Ośrodek Sportu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Obsługa serwisowa wymiennikowni, wewnętrznych instalacji i sieci c.o. zasilanej z wymiennikowni w obiektach: przy ul. Traugutta 29, Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej 61, Dąbrowszczaków 13, Pływalni Chałubińskiego 13 w Gdańsku”

Wygrała firma:

BTS PLUS s.c.

          Trakt Św. Wojciecha 29

          80 – 044 Gdańsk

Cena za serwis – 18 597,60zł brutto

Cena za zryczałtowany dojazd do obiektu wraz z przygotowaniem wstępnego protokołu awarii lub usterki – 7 749,00zł

Razem punktów: 87,19

Uzasadnienie:

Oferta spełniła wymagania zawarte w Ogłoszeniu, oferta została złożona
w określonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert (cena za serwis, cena za zryczałtowany dojazd do obiektu wraz z przygotowaniem wstępnego protokołu awarii lub usterki), Wykonawca spełnił postawione warunki udziału w postępowaniu.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Gdański Ośrodek Sportu dziękuje za złożenie oferty i zaprasza do następnych przetargów organizowanych przez GOS.

 

DYREKTOR

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU

/-/ Leszek PASZKOWSKI

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie