Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę 10 mb nabrzeża w Gdańsku na okres jednego sezonu letniego – do 120 dni – w terminie od czerwca do października 2017 na prowadzenie działalności: turystyczne przewozy pasażerskie

Informacja o odwołaniu zaproszenia do składania ofert

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do składania ofert na dzierżawę 10 mb nabrzeża pomiędzy Mostem Zielonym a Mostem Krowim (nabrzeże nieuzbrojone w prąd i wodę) na okres jednego sezonu letniego – do 120 dni – w terminie od czerwca 2017 roku do października 2017 roku na prowadzenie działalności: turystyczne przewozy pasażerskie.

Stawka wyjściowa za 1mb nabrzeża dziennie brutto wynosi 3 zł.

Pisemne wnioski należy kierować do sekretariatu GOS ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w terminie do 20 czerwca 2017 roku.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty wydzierżawienia nabrzeża Wydzierżawiający przeprowadzi negocjacje ze stronami zaintersowanymi dotyczące wysokości czynszu dzierżawnego.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy oraz wzór umowy dzierżawy nabrzeża do wglądu w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.