Wyniki z publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – Wypożyczalnia, znajdującego się na Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk przy ul. Żabi Kruk 15A, 80-822 Gdańsk.

Wyniki z publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – Wypożyczalnia, znajdującego się na Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk przy ul. Żabi Kruk 15A, 80-822 Gdańsk, działka nr 233/12 obręb 699, na prowadzenie działalności wypożyczalni sprzętu wodnego, na okres do 3 lat.

W dniu 16 sierpnia 2018 roku odbył się publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego -Wypożyczalnia, znajdującego się na Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk przy ul. Żabi Kruk 15A, 80-822 Gdańsk, działka nr 233/12 obręb 699, na prowadzenie działalności wypożyczalni sprzętu wodnego, na okres do 3 lat.

Przetarg na najem lokalu użytkowego – Wypożyczalnia wygrał KA-JAK KLUB PRZEMYSŁAW SIUDEM w Gdańsku, ze stawką czynszu – 34,41 zł za 1 m2/mc netto.