Wyniki z publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego wraz z sanitariatami ogólnodostępnymi i przyległym gruntem przy ul. Jantarowej 4 w Gdańsku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczn

W dniu 2 sierpnia 2018 roku odbył się publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego wraz z sanitariatami ogólnodostępnymi i przyległym gruntem przy ul. Jantarowej 4 w Gdańsku, część działki: nr 247/1 obręb 8,

KW GD1G/00046653/9, nr 247/5 obręb 8, KW GD1G/00046653/9, nr 8/9 obręb 8,

KW GD1G/00046653/9 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i prowadzenie sanitariatów ogólnodostępnych dla Kąpieliska strzeżonego, na okres 10 lat.

Przetarg na najem lokal wygrała E-COWORKING Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000631968)  ze stawką czynszu – 34,41,- za 1 m2/m-c netto.

Najem lokalu ze stawką czynszu 34,41,- zł za 1m2/m-c netto zostanie zaproponowany dotychczasowemu najemcy – Firma Handlowa „KARMAZYN” Bożena Dudzik w Gdańsku.