Wyniki z przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w Gdańsku na działalność gastronomiczną wraz z działalnością sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnią sprzętu plażowego i wodnego, na okres 1

Wyniki z przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność gastronomiczną wraz z działalnością sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnią sprzętu plażowego i wodnego, na okres 10 lat.

Przetarg pisemny nieograniczony odbył się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, pokój nr 12, w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 10:00. Składał się z części jawnej i niejawnej. Przetarg został zamknięty w dniu 14 lutego 2018 roku, z chwilą podpisania protokołu.

W oparciu o wskazane w Regulaminie kryteria Komisja przetargowa wybrała do zawarcia umowy dzierżawy najkorzystniejsze Oferty:

Na punkt Nr 41/1:
Oferta Nr 3 złożona przez Katarzynę Paulinę Zych, Kętrzyn, z zaoferowanym czynszem dzierżawy za jeden sezon w wysokości 25.200,00 zł netto i okresem dzierżawy od 1 maja do 31 sierpnia w latach 2018 – 2027.

Na punkt Nr 48/1:
Oferta Nr 2 złożona przez Marka Mitygowskiego, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BANANOWY SONG Marek Mitygowski, Gdańsk, z zaoferowanym czynszem dzierżawy za jeden sezon w wysokości 24.800,00 zł netto i okresem dzierżawy od 1 maja do 31 sierpnia w latach 2018 – 2027.

Na punkt Nr 50/1:
Oferta Nr 5 złożona przez Tomasza Roter, Gdańsk, Rafała Jasińskiego, Gdańsk, Sylwię Pryzińską, Gdańsk, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą BUNKIER s.c. T. Roter, R. Jasiński, S. Pryzińska, Gdańsk, z zaoferowanym czynszem dzierżawy za jeden sezon w wysokości 122.400,00 zł netto i okresem dzierżawy od 1 maja do 30 września w latach 2018 – 2027.

Na punkt Nr 52/1:
Oferta Nr 4 złożona przez Tomasza Roter, Gdańsk, Rafała Jasińskiego, Gdańsk, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą AZYL s.c. Tomasz Roter, Rafał Jasiński, Gdańsk, z zaoferowanym czynszem dzierżawy za jeden sezon w wysokości 122.400,00 zł netto i okresem dzierżawy od 1 maja do 30 września w latach 2018 – 2027.

Na punkt Nr 63/1:
Oferta Nr 10 złożona przez Andrzeja Pytlaka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą APERIS Andrzej Pytlak, Gdańsk, z zaoferowanym czynszem dzierżawy za jeden sezon w wysokości 47.200,00 zł netto i okresem dzierżawy od 1 maja do 31 sierpnia w latach 2018 – 2027.

Infrormacja o sposobie rozpatrzenia skarg do postępowania przetargowego

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu informuje o sposobie rozpatrzenia skarg do postępowania przetargowego na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych terenu plaży w Gdańsku, na działalność gastronomiczną wraz z działalnością sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnią sprzętu plażowego i wodnego, na okres 10 lat.

W dniu 21.02.2018 r. została złożona skarga przez Panią Annę Jaśkiewicz reprezentowaną przez adwokata Marcina Kieszkowskiego Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w terminie zgodnym z Regulaminem, która została uznana przez Dyrektora za niezasadną.

W dniu 21.02.2018 r. została złożona skarga przez FATBOYSLIM sp. z o.o. w organizacji reprezentowaną przez Annę Nowak – Prezes Zarządu w terminie zgodnym z Regulaminem, która została uznana przez Dyrektora za niezasadną.