Wyniki z drugiego publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres do 3 lat.

Wyniki z drugiego publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk przy ul. Żabi Kruk 15A  w Gdańsku, na działalność gastronomiczną,  na okres do trzech lat.

 

W dniu 26 czerwca 2018 roku zaplanowany drugi publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk przy ul. Żabi Kruk 15A  w Gdańsku, na działalność gastronomiczną,  na okres do trzech lat zakończył się bez wynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.