Wyniki rozpatrzenia ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku na okres do 3 lat

Wyniki rozpatrzenia ofert z dnia 19 grudnia 2018 roku na najem lokalu użytkowego znajdującego się na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, przeznaczonego do najmu w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert, na okres do 3 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że w konkursie ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, na okres do 3 lat, ofertę złożył Stanisław Lange Członek Zarządu i Zbigniew Golemski Prezes Zarządu Klubu Lekkoatletycznego „Lechia” Gdańsk, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, ze stawką 6 zł za 1 m2/mc netto, która została przyjęta do zawarcia umowy najmu.