Wyniki rozpatrzenia ofert na najem lokalu użytkowego – Siłownia znajdującego się w Pływalni Chełm w Gdańsku na okres do 3 lat

Wyniki rozpatrzenia ofert z dnia 18 grudnia 2018 roku na najem lokalu użytkowego Nr 001 Siłownia znajdującego się w Pływalni Chełm, przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, przeznaczonego do najmu w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert, na okres do 3 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że w konkursie ofert na najem lokalu użytkowego Nr 001 Siłownia znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na okres do 3 lat, ofertę złożył Dariusz Borcowski, Studio Sylwetki ForFit, ul. Hynka 69, 80-465 Gdańsk, ze stawką 6 zł za 1 m2/mc netto, która została przyjęta do zawarcia umowy najmu.