Wyniki rozpatrzenia ofert na dzierżawę dwóch miejsc pod ustawienie lunet obserwacyjnych na główce Mola w Gdańsku Brzeźnie, na okres 3 lat

Wyniki rozpatrzenia ofert w dniu 03 stycznia 2017 r. na dzierżawę dwóch miejsc pod ustawienie lunet obserwacyjnych na główce Mola w Gdańsku Brzeźnie, działka 1/12, obręb 22, na okres trzech lat.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku informuje, że na dzierżawę miejsc pod ustawienie lunet obserwacyjnych na główce Mola w Gdańsku Brzeźnie:

Na punkt Nr 1 – wpłynęła jedna oferta złożona przez Sławomira Zarembę, ul. Burzyńskiego 12E/3, 80-462 Gdańsk, na okres trzech lat ze stawkami:

  • 117,00 zł. za 1m2/m-c netto na okres dzierżawy od 16 maja do 15 września
  • 45,00 zł za 1m2/m-c netto na okres dzierżawy od 15 stycznia do15 maja oraz od 16 września

do 14 stycznia i została przyjęta do zawarcia umowy dzierżawy.

Na Punkt Nr 2 – wpłynęła jedna oferta złożona przez Sławomira Zarembę, ul. Burzyńskiego 12E/3, 80-462 Gdańsk, na okres trzech lat ze stawkami:

  • 105,00 zł za 1m2/m-c netto na okres dzierżawy od 16 maja do 15 września
  • 45,00 zł za 1m2/m-c netto na okres dzierżawy od 15 stycznia do15 maja oraz od 16 września do 14 stycznia i została przyjęta do zawarcia umowy dzierżawy.