Wyniki publicznego przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk na działalność gastronomiczną, na okres do trzech lat

Wyniki publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk przy ul. Żabi Kruk 15A w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres do trzech lat.
W dniu 18 czerwca 2018 roku zaplanowany publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk przy ul. Żabi Kruk 15A w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres do trzech lat zakończył się bez wynikowo z uwagi na brak zainteresowanych i objęty zostanie II przetargiem.
II przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 ze stawką do licytacji 14,20 zł za 1 m2/m-c netto i wadium 3.153 zł, które należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 w Gdańsku dzień przed rozpoczęciem licytacji.